TremeloBaal.nU is een beweging in beweging, letterlijk!

Regelmatig melden zich nieuwe geïnteresseerden. Sommigen als sympathisant, anderen als medewerker, kandidaat bestuurder en/of als effectieve kandidaat op onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

TremeloBaal.nU telt vandaag een groep van ruim 60 geëngageerde burgers. 30 van hen maken deel uit van de stuurgroep.

8 leden vormen de kerngroep.

In maandelijks overleg met de stuurgroep bereidt de kerngroep de verdere uitrol voor richting de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024.

Paul Dams

paul.dams@tremelobaal.nu

Kimberley Leys

kimberley.leys@tremelobaal.nu

Geert Verhulst

geert.verhulst@tremelobaal.nu

Marc Van den Eynde

marc.vandeneynde@tremelobaal.nu

Chris Lievens

chris.lievens@tremelobaal.nu

Niels Van Woinsel

niels.vanwoinsel@tremelobaal.nu

Marc Ronse

marc.ronse@tremelobaal.nu

Paul Loonen

paul.loonen@tremelobaal.nu

Gecharmeerd? Stuur een mail naar ‘ikdoemee@tremelobaal.nu’ en blijf op de hoogte van onze initiatieven.

Geïnteresseerd? Contacteer één van onze kernleden voor een verkennend gesprek.

Wie zwijgt stemt toe!

De stemplicht is afgeschaft. Welk effect dit zal hebben op de opkomst is koffiedik kijken. Jouw engagement was nog nooit zo belangrijk. Jouw stem zal meer doorwegen dan voorheen.

Stemmen is een (voor)recht. Gebruik het!